Visar 1–30 av 1360 resultat

Ohms lag är praktisk att kunna:

V = A x R eller A = V/R eller R = V/A eller W = V x A

Man kan lägga till olika prefix:
milli (m) tusendel
mikro (u) miljondel
kilo (k) tusen
Mega (M) miljon
Giga (G)  = 1000 M

exempel 500 mA = 0,5 A
exempel 10 kWh = 10.000 Watt i 1 timma eller 1000 Watt i 10 timmar.DC = direct current = likström/likspänning
AC = alternating current =växelström/växelspänningOm det står AC/DC på en apparat kan den anslutas till vilket som.

Om det t ex står 230 VAC betyder det att apparaten endast får anslutas till 230 volt växelspänning.

Står det 380 VAC  eller 400 VAC betyder det 3-fas och det får/ska man INTE peta i.
Som vanlig konsument får man BYTA vägguttag, strömbrytare och lamphållare om man har “nödig” kännedom. Så säger lagen.     Man får INTE göra nyinstallationer och framförallt INTE peta i 3-fas installationer (typ spisar och tvättmaskiner).  Man kan INTE lita på kablarnas färger/indikation. Överlåt detta till en behörig elinstallatör.
Det viktigaste att känna till är skyddsjordens märkning.   Får  ENDAST vara gul/grön.
Vanliga (gamla typen) glödlampor kan användas på både lik- och växelspänning.
LED-lampor är egentligen likströmslampor men är anpassade (via en adapter tex) för att anslutas till växelspänning. Lysrörslampor och lysrör fungerar endast med växelspänning.
Energilampor och lysrör motsvarar 3-5 ggr som ljuset från en konventionell glödlampa.  En LED-lampa ca 5-7 ggr mer.

Exempel: en 8 W energilampa lyser som ungefär en 40 W konventionell glödlampa,    en 3 W LED lyser som ungefär en 20 W konventioell glödlampa.Lysdioder kan endast användas på likspänning, (om man kopplar en diod i serie kan man ansluta till växelspänning, men spänningen minskar då med ca 0,7 V). De måste alltid förbikopplas med ett lämpligt motstånd och anslutas med rätt polaritet. Om man vänder lysdioden fel så lyser den inte alls och överstiger spänningen ca 5 volt så går den sönder. Lysdioder finns numera i många olika kulörer. Man säger att en lysdiod har en framspänning på (vanligast) t ex 2 volt och max t ex 20 mA. Framspänningen är olika för olika färger. Kolla därför noga i databladet för aktuell lysdiod.

Man kan seriekoppla lysdioder och bara använda ett motstånd.   Om man önskar parallellkoppla lysdioder måste man ha ett motstånd i serie med VARJE lysdiod.Om man önskar ansluta en lysdiod till t ex 12 VDC.
12 volt – 2 volt = 10 volt.
R = 10 volt/20 mA = 500 ohm
Vi måste då förbikoppla lysdioden med ett motstånd på minst 500 ohm för att begränsa strömmen till max 20 mA !En liten enkel lathund: (20 mA)
Din matningsspänning: Motstånd (minst):
3 Volt 100 ohm
5 Volt 150 ohm
6 Volt 200 ohm

9 Volt 350 ohm
12 Volt 500 ohm
24 Volt 1000 ohmVi säljer en sats med 5 st olika motstånd och dioder. Art nr: RD1001. Det medföljer också en beskrivning.Våra solceller kan seriekopplas för att få högre spänning, strömmen blir dock max vad varje solcell ger.
För att få större ström kan flera solceller parallellkopplas, spänningen blir dock max vad varje solcell ger.
Exempel: En solcell med data: 2 volt 0,2 A
6 st solceller seriekopplade ger då 12 volt och 0,2 A. Effekten blir då 2,4 Watt.
Parallellkopplar vi istället 6 st: ger då 2 volt och 1,2 A. Effekten blir då också 2,4 Watt.
Vill vi ha 12 volt och 1,2 A (=14,4 Watt) måste vi alltså använda 36 st, och seriekoppla grupper med 6 st i varje och sedan parallellkoppla 6 grupper.

Klart som korvspad!

Har du frågor om detta, skicka ett mail till info@materialbutiken.se

Sidan kommer kontinuerligt att uppdateras med mer info.