Visar 1–30 av 324 resultat

Aluminium är en lättmetall och mycket god elektrisk ledare. Aluminium anses ofta vara en rostfri metall men det är bara korrekt inom området pH 4-9.
Aluminium smälter vid 660 grader.Järn/Stål
Järn är ett grundämne som finns i jorden. Det finns dock sällan i ren form utan bryts i järnmalm som sedan upphettas till ca 2000 grader varvid förenklat uttryckt det bildas metalliskt järn.
Järnet kan sedan legeras med kol. Ju mer kol desto hårdare och sprödare blir järnet.
Om man legerar med 0,4 – 1,5 % kol erhåller man stål. I dagligt tal menar man ofta stål när man säger järn- plåt, -balkar etc.
Järn smälter vid 1535 grader.
Ståltråd/järntråd finns i två olika utföranden. Glödgat (dvs snabbt uppvärmt) ger en mjuk tråd, motsatsen är härdat vilket ger en styv tråd – ofta benämnd pianotråd. Vi lagerför bl a Pianotråd i 1-meterslängder.
Silverstål: Vi lagerför Silverstål som är centerlessslipat, riktat stål i kvalitet Sandvik 20 AP, SS 2140. Olegerat för diverse finmekaniska arbeten. Härdbart och mycket lämpligt för svarvning av t ex axlar. Hög hållfasthet.Koppar
Koppar är ett grundämne som finns i jorden. Koppar är bundet i kopparmalm. Efter viss behandling erhålles nära 100 % ren koppar,
I fuktig luft bildas ett brunt oxidskikt som sedan ofta omvandlas till en grön patina.
Koppar smälter vid 1084 grader. Koppar är en mycket god elektrisk ledare (allra bäst är silver).Mässing
är en legering av vanligtvis 65 % koppar och 35 % zink. Mässing smälter vid ca 920 grader. Det är lätt att löda.

Brons
är en legering mellan koppar och t ex tenn eller aluminium
Nysilver
legering av koppar, zink och nickel.
Galvanisk korrosion
uppstår när två olika metaller sätts samman och framförallt när vatten är inblandat.
Korrosionen uppstår hos  den oädlare metallen enligt följande rangordning;
Rostfritt stål, Koppar, Mässing, Tenn, Bly, Stål, Aluminium, Zink, Magnesiumlegering.
Om man tex skarvar ett kopparvattenrör med ett järnrör så kommer järnröret att först rosta sönder,  dvs ett kopparrör ska skarvas med ett kopparrör.  Kopplingen kan däremot vara i mässing eftersom de ligger så nära varandra i kedjan.