14 852 Artiklar för entusiaster

FAKTA om lödning

Artikelnr: 500232 Kategorier: , ,

Beskrivning

Fakta om lödning
Man skiljer mellan mjuklödning, hårdlödning och svetsning.
Lödning innebär att man ”klistrar” ihop metallerna med lod (slaglod,lödtenn) vid en lägre temperatur än metallernas egna smältpunkter.
Vid svetsning däremot smälter man ihop metallerna med högre temperatur än deras egna smältpunkter

Mjuklödning:
Elektroniklödning, lödning av små koppar och mässingsdetaljer. Utföres mellan ca 135 och 250 grader.
Vanligt lödtenn har en smältpunkt på ca 180 grader och blyfritt ca 220 grader.
Kan göras med elektrisk lödkolv/penna. Elektroniklödning bör ske med lödpenna på högst 30 Watt.
Lödning sker med lödtenn (lod) som oftast innehåller 60 % tenn och 40 % bly. För att lödtennet ska flyta ut ordentligt och fästa måste tennet innehålla flussmedel. Vid elektroniklödning ska alltid tenn med flussmedel användas. Efter lödning bör man tvätta bort flussmedlet med tex rödsprit (T-röd).
Vid lödning av större plåtar etc måste man ofta använda lödpasta som flussmedel. Då kan det också vara enklare (eller tom nödvändigt) att använda en gasbrännare.  Finns bla från PROXXON eller en brylebrännare som kanske finns i köket!
Inom EU är det numera förbjudet att använda bly i lödtenn vid proffessionell lödning (gäller alltså ej privatpersoner).
För en ovan person kan det vara svårare att löda utan bly i lödtennet.

Hårdlödning:
Sker med t ex gasol för uppnå hög och rätt temperatur. Minst 450 grader.
Man använder sk slaglod som ofta är av mässing/silverlegeringar.

Svetsning:
Kan ske med gas eller el. Temperaturen måste vara över metallernas egna smältpunkter.
Kräver avancerad utbildning.